You are here

Informacijski i komunikacijski sustavi u prometu

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Informacijski  sustavi: Osnove teorije informacijskih sustava, vrste informacijskih sustava, njihova svrha i cilj. Informacijski tijekovi u  prijenosu informacija: Informacijski tijekovi unutar logistickih procesa. Informacijski sustav kao podrška  istrazivanju trzišta,  prikupljanju i analizi podataka o transportnim tokovima osoba, robe i informacija. Razvoj informacijskih sustava: Faze razvoja informacijskih sustava. Projektiranje, implementiranje i odrzavanje  informacijskih sustava  prometu. Baze podataka i pristup podacima. Baze znanja. Racunalne mreze i produkti. Internet. Elektronsko poslovanje. Informacijska podrška: procesima  u transportu. Špediterski i agencijiski poslovi. Racunalne metode planiranja u prometu. Uloga informacijske tehnologije i  komunikacija na transportne i logisticke tokove. Racunalno upravljani  skladišno-transportni centri. Temeljni procesi u prometu ovisno o vrsti prometa. Inteligentni transportni sustavi (ITS). Europski i globalni projekti u programiranju ITS-a. ITS navigacijski uredaji (satelitsko pozicioniranje, robotski uredaji). "Bravo" - poslovno-informacijski sustav u prometu.