You are here

Informacijski i komunikacijski sustavi u prometu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi važnost informacijskih tijekova i informacijskih sustava u prometu.
  • Primijeniti informacijski sustav za prikupljanje i analizu podataka.
  • Procijeniti benefite uporabe inteligentnih transportnih sustava na nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini
  • Preporučiti dostupno e-rješenje za rješavanje specifičnih problema u prometnom sustavu.
  • Vrednovati primjenu informacijskih i komunikacijskih sustava u realnom prometnom sustavu.