You are here

Kvantitativne metode u prometu

Okvirni sadržaj predmeta: 

Osnovne kvantitativne metode prometnih znanosti i mogucnosti njihove primjene.
Matematicki modeli i metode optimiranja: uvod, osnovne etape matematickog modeliranja, izrada modela,  motivacijski problemi.
Teorija grafova: uvod i osnovni pojmovi, matrice u teoriji grafova, primjena teorije grafova na neke probleme reguliranja prometa.
Transportna mreza: definicija i osnovni pojmovi, transportni problem na mrezi, mrezna simpleks metoda, maksimalni protok kroz transportnu mrezu, problem najkraceg puta, optimizacija na mrezi.
Mrezno planiranje: mreze s aktivnostima na lukovima i mreze s aktivnostima u cvorovima, planiranje strukture, analiza vremena pomocu CPM metode i osnovna ideja Pert metode.