You are here

Kvantitativne metode u prometu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti etape matematičkog modeliranja.
  • Primijeniti elemente teorije grafova i matematičkog modeliranja pri izradi modela transportne mreže.
  • Primijeniti odgovarajuće algoritme na analizu i optimalizaciju transportne mreže.
  • Primijeniti CPM i PERT metode mrežnog planiranja na analizu vremena i analizu strukture projekta.