You are here

Tehnološki procesi u cestovnom prometu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati pojmove, strukturu i elemente transporta, prometa općenito i tehnoloških procesa.
  • Usporediti najpovoljnije vrste prijevoza kroz obilježja prijevoznog supstrata i adekvatne prijevozne procese.
  • Preporučiti mogućnosti povezivanja tehnoloških procesa i IT sustava u cestovnom prijevozu.
  • Utvrditi metode optimizacije tehnoloških procesa cestovnog prijevoza.
  • Utvrditi odgovarajuće rješenje problematike tehnoloških procesa.