You are here

Tehnološki procesi u cestovnom prometu

Okvirni sadržaj predmeta: 

Temeljna nacela tehnologije cestovnog prometa: temeljne, klasicne i suvremene tehnologije cestovnog prometa i njihove faze. Struktura tehnologije i organizacije cestovnog prometa: infrastruktura i suprastruktura, prijevozna sredstva i oprema, transportna dokumentacija. Obiljezja prijevoznih zahtijeva putnika i tereta u medumjesnom prijevozu: modeli putovanja, metodologija izbora, analiza postupaka i toka tereta u cestovnom prometu, koncept cestovne hijerarhije. Metode kvantifikacije prijevoznih zahtijeva: kriterij rasporeda rada prijevoznih sredstava i operativnog osoblja. Analize prijevoznih postupaka u cestovnom prometu: postavka i izrada tehnoloških postupaka (lista), metodologija projektiranja tehnoloških procesa, pokazatelji uspješnosti rada i poslovanja. Informacijski sustav u cestovnom prometu.