You are here

Sustav sigurnosti cestovnog prometa

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Analizirati stanje cestovno prometne sigurnosti u RH i vrednovati utjecaj pojedinih čimbenika.
  • Identificirati opasna mjesta na cestama te predložiti odgovarajuće mjere preventivno i posljedično.
  • Izraditi prometna rješenja za unapređenje prometne sigurnosti primjenom standardne i nestandardne prometne signalizacije i opreme.
  • Obrazložiti metode za praćenje, vrednovanje i analizu prometnih nesreća.
  • Odabrati sigurnosne elementi kod planiranja i projektiranja elemenata cestovne infrastrukture.
  • Preporučiti mjere za unaprjeđenje stanja cestovno prometne sigurnosti.
  • Primijeniti temeljna pravila u postupku vještačenja prometnih nesreća.