You are here

Planiranje infrastrukture u željezničkom prometu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati ustroj željezničkog sustava i razvrstavanje željezničkih pruga u Republici Hrvatskoj, te zakonodavnu i prometno-tehničku regulativu vezanom za ovo područje
  • Izabrati osnovne elemente za projektiranje trase pruge.
  • Utvrditi osnovne elemente projektiranja gornjeg ustroja željezničkih pruga.
  • Utvrditi osnovne elemente projektiranja pružnih građevina.
  • Preporučiti temeljne prometno-funkcionalni elemente i projektne standarde kod planiranja i projektiranja željezničkih kolodvora i kolodvorska postrojenja.
  • Istražiti i prezentirati odabranu temu iz područja planiranja željezničkog prometa i željezničke infrastrukture.