You are here

Planiranje infrastrukture u željezničkom prometu

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Povijesni razvitak zeljeznicke infrastrukture u svijetu. Razvitak zeljeznicke infrastrukture u Hrvatskoj. Konstruktivni elementi zeljeznicke infrastrukture. Opca nacela pri izradi projekta trase zeljeznickih pruga. Podjela i kategorizacija pruga i mostova. Oprema pruga. Slobodan i tovarni profil.  Konstruktivni elementi zeljeznickih pruga. Elementi gornjeg ustroja pruge. Planiranje i metode odrzavanja gornjeg ustroja pruga. Geometrija kolosijeka. Pruge velikih brzina u svijetu i Hrvatskoj. Nagibna tehnika. Elementi zeljeznickih pruznih gradevina  ( donjeg ustroja pruge ). Trup pruge. Ucvršcivanje i osiguranje trupa pruge. Nasipi, usjeci i padine. Odvodnja. Uredenje bujica. Potporne gradevine. Oblozni zidovi. Obloge. Gradevine i tvorevine za zaštitu pruge. Gradevine i tvorevine za ekološku zaštitu. Tuneli. Cestovni i pješacki prijelazi u ravnini. Pruzni pojas. Pruzna oprema. Mostovi. Propusti. Peronske nadstrešnice. Kolosijecne vage. Zeljeznicki kolodvori. Kolodvorske gradevine i postrojenja.