You are here

Tehnološki procesi u željezničkom prometu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti međunarodnu, europsku i nacionalnu pravnu regulativu kod provedbe tehnoloških i uslužnih procesa na području željezničkog prometa
  • Izraditi  modele eksploatacije i održavanja tehničkih sredstava u prometnom sustavu.
  • Izabrati  informacijske tehnologije i softver za rješavanje specifičnih problema u prometnom sustavu.
  • Upotrijebiti metode optimalizacije tehnoloških procesa u željezničkom prometu.
  • Upravljati organizacijskim sustavima u željezničkom prometu.
  • Upravljati komunikacijom i procesom suradnje u različitim društvenim skupinama u području prometa.