You are here

Sustav sigurnosti željezničkog prometa

Ishodi učenja: 
  • Analizirati stanje sigurnosti željezničkog prometa u RH i vrednovati utjecaj pojedinih čimbenika.
  • Preporučiti mjere za unaprjeđenje stanja sigurnosti na željezničko cestovnim prijelazima.
  • Utvrditi mjere za osiguranja kolodvora i otvorene pruge.
  • Vrednovati mogućnosti automatizacije procesa u pogledu podizanja razine sigurnosti željezničkog prometa.
  • Istražiti i prezentirati odabranu temu iz područja sigurnosti željezničkog prometa.