You are here

Sustav upravljanja kvalitetom u željezničkom prometu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati pojmove kontrole kvalitete, osiguranja kvalitete i upravljanja kvalitetom.
  • Definirati politiku i ciljeve kvalitete, grupirati poslovne procese.
  • Analizirati pojmove normi, normizacije i izdvojiti razvoj normizacije u svijetu i u Hrvatskoj.
  • Primijeniti normu ISO 9001:2015, planirati audit sustava kvalitete i predložiti korektivna rješenja.