You are here

Upravljanje u poštanskom sustavu

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Upravljanje u prometnom sustavu. Pojam i vrste organizacija i organizacijskih struktura. Ustroj javnog poštanskog operatora. Medunarodna poštanska organizacija. Sustav upravljanja u poštanskom sustavu (razine i rasponi). Organizacija i upravljanje podrucnim organizacijskim dijelom poštanskog operatora. Nadzor poslovanja u poštanskim uredima. Upravljanje odnosima s korisnicima (CRM). Upravljanje ljudskim potencijalima (HRM). Sustavi upravljanja kvalitetom – Upute za poboljšavanje sposobnosti (norma HRN EN ISO 9004:2000).