You are here

Voćarstvo mediterana

Okvirni sadržaj predmeta: 

Upoznavanje studenata sa gradom vocaka i funkcijom pojedinih organa. Objasniti cvatnju, oprašivanje i oplodnju te razmnozavanje, rezidbu i uzgojne oblike. Pridrzavanje pojedinih mjera u uzgoju vocaka: meduredna obrada, ishrana i nacini gnojidbe, navodnjavanje, zaštita protiv bolesti i štetnika, berba i skladištenje, te prerada i plasman proizvoda. Objasniti utjecaj agroekoloških uvjeta na uzgoj pojedinih vocnih vrsta i sorata. Gore navedeno objasniti na slijedecim vocnim vrstama na mediteranu (smokva, mandarina, kiwi, lijeska, rogac, breskva, nektarina, bajam, nešpula, višnja, trešnja, jagoda, zizula, šljiva, dunja i marelica). Za svaku vocnu vrstu navesti podrijetlo, rasprostranjenost, proizvodne površine, podloge i prinose.