You are here

Talijanski jezik IV

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Vokabular i strukture karakteristicne za poljoprivrednu struku.
Sadrzaj jezicnih vjezbi: usvajanje glagolskih vremena u aktivu i pasivu. Uskladivanje vremena. Pogodbene recenice. Upravni i neupravni govor.
Sadrzaj predavanja birat ce se iz slijedecih strucnih sadrzaja: tloznanstvo i ishrana bilja, vinogradarstvo, zaštita bilja, vinarstvo, agroklimatologija, agroturizam.
Priprema materijala za seminarske radnje: izvadak strucnih rijeci i sadrzaja iz vinarstva i vinogradarstva...