You are here

Vinogradarstvo IV

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Interpretirati promjene koje se u bobici dešavaju tijekom dozrijevanja te odrediti prikladan termin i način berbe.
  • Analizirati rezultate analize tla i podatke o vodnoj bilanci te odrediti potrebne količine mineralnih i organskih gnojiva za gnojidbu vinograda, potrebne količine vode za navodnjavanje i način održavanja tla u vinogradu.
  • Organizirati rasadničarsku proizvodnju loznih cijepova.
  • Identificirati oštećenja vinove loze izazvana abiotskim i biotskim činiteljima te provesti mjere za ublažavanje negativnih posljedica oštećenja.
  • Odabrati i opisati specifične tehnologije uzgoja za proizvodnju stolnog grožđa.