You are here

Vinarstvo III

Ishodi učenja: 
  • Interpretirati kemijski sastav vina.
  • Prepoznati, opisati i interpretirati arome vina.
  • Primijeniti odgovarajuće tehnološke zahvate u dozrijevanju i starenju vina.
  • Opisati i prepoznati mane vina i provesti metode sprečavanja i metode odstranjivanja mana.
  • Opisati i prepoznati bolesti vina te provesti metode prevencija i liječenja bolesti vina.
  • Koristiti se legislativom (Zakon i Pravilnici o vinu).