You are here

Vinogradi u krajobrazu

Ishodi učenja: 
  • Prepoznati i identificirati karakteristične elemente vinograda po regijama te naučiti planirati i vrednovati specifičnosti vinograda s povijesnim osvrtom.
  • Definirati pozitivne i negativne čimbenike utjecaja na krajobraz pri podizanju novih vinograda.
  • Naučiti razlikovati i vrednovati značajne elemente kulturne i prirodne baštine te prepoznati osobitosti
  • Prepoznati i primijeniti upotrebu građevinskih elemenata i njihovo uklapanje u krajobraz s obzirom na ekološke uvjete i povijesni značaj prilikom podizanja i održavanja vinograda.
  • Ocijeniti i vrednovati kvalitetu i vrijednost vina u odnosu na ekološki ambijent i krajobraznu osobitost te primijeniti zakonodavstvo.