You are here

Kemija

Okvirni sadržaj predmeta: 

Definicija kemije i podrucje proucavanja: materija, vrste tvari i kemijski element. Struktura tvari, grada atoma i periodni sustav elemenata. Relativna atomska i molekulska masa, te definicija mnozine (kolicine) tvari i pojma mola. Kemijski zakoni po masi i volumenu i plinski zakoni. Kemijska veza i struktura molekula. Vrste otopina i izrazavanje njihovog sastava. Koloidne otopine. Otopine elektrolita, kiseline i baze. Pojam pH i znacenje pufera. Osnovne metode odjeljivanja tvari i kemijske analize koje se koriste u tehnologiji proizvodnje vina i ulja. Vrste kemijskih reakcija. Redoks reakcije i njihovo znacenje za kvalitetu vina i maslinovog ulja. Kemijska grada zemlje i biogeni elementi. Svojstva elemenata i anorganskih spojeva koji se koriste u uzgoju i preradi najznacajnijih mediteranskih kultura. Grada i vrste osnovnih organskih spojeva-ugljikovodika. Osobine i podjela organskih spojeva koji posjeduju funkcionalne skupine. Svojstva najvaznijih organskih spojeva u nekim mediteranskim kulturama i njihovim proizvodima. Upotreba organskih spojeva u uzgoju i preradi mediteranskih kultura.