You are here

Poljoprivredna ekologija

Ishodi učenja: 
  • Komentirati osnovne ekološke pojmove, funkcioniranje i stanje ekosustava.
  • Procijeniti posljedice antropoloških aktivnosti na ekosferu i njene dijelove.
  • Analizirati poljoprivredne proizvodne sustave na osnovu ekoloških koncepata i principa
  • Izabrati odgovarajuće kulture za ekološki uzgoj u Sredozemnom biomu
  • Primijeniti ekološki prihvatljive mjere zaštite za poljoprivredne proizvodne sustave mediteranskih kultura.