You are here

Poljoprivredna ekologija

Okvirni sadržaj predmeta: 

Ekologija kao interdisciplinarna znanost. Zadaca ekologije u suvremenom društvu. Osnovni ekološki pojmovi. Kruzenje tvari i protok energije u ekosustavu. Hranidbeni lanci u ekosustavu.
Ekosfera i njeni dijelovi. Antropološki utjecaj na ekosferu. Svjetski biomi. Biološka raznolikost i uzroci njenog opadanja. Odrzivi razvoj i ekološka ucinkovitost. Ekološki cimbenici. Ekološka valencija.
Agrosfera. Odrziva poljoprivreda. Agroekološki pokazatelji. IFOAM. Ekološke mjere suzbijanja štetnika. Sredstva za zaštitu bilja dopuštena u ekološkoj poljoprivredi EU.
Sredozemni biom i njegova pretvorba u agrosustav. Kriticne tocke sredozemnog bioma. Ekologija glavnih sredozemnih vocaka. Autohtone sredozemne povrtne kulture i njihova ekologija. Alohtone sredozemne povrtne kulture i njihova ekologija. Sredozemno zacinsko bilje.