You are here

Engleski jezik I

Okvirni sadržaj predmeta: 

Sadrzaj predmeta usmjeren je na jezicnu problematiku i pokriva gramaticke cjeline koje su najnuznije za razumijevanje pisanog i govornog jezika, tj. sustav glagolskih vremena i njihovo slaganje, te na usvajanje osnovnog vokabulara iz podrucja struke.