You are here

Tloznanstvo

Okvirni sadržaj predmeta: 

Definicija tla, zemljišta i pedosfere. Cimbenici geneze tla. Maticni supstrat i maticna stijena, klima, reljef, vrijeme, organizmi. Tlogenetski procesi. Morfologija tla. Specificna vinogradarska tla. Fizikalna obiljezja tla. Tekstura, struktura, gustoca, poroznost, konzistencija, voda u tlu, zrak u tlu, toplinska obiljezja. Kemijska obiljezja tla. Mineralna tvar, organska tvar, elementi plodnosti – makro i mikro hraniva, oksidoredukcijski procesi u tlu, sorpcija, otopina tla, puferi i puferna sposobnost tla. Mikrobiološka obiljezja tla. Klasifikacija tla. FAO klasifikacija. Klasifikacija tla u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na tipove tla pogodne za poljoprivrednu proizvodnju. Rasprostranjenost tla prema Namjenskoj pedološkoj karti M 1:300.000. Degradacija tala. Erozija. Zaslanjivanje tala. Smanjenje plodnosti tla. Bonitiranje tla za vinogradarsku proizvodnju