You are here

Zaštita bilja I

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvod i zakonski propisi. Opci pojmovi o štetocinama bilja. Zaštita bilja meditranskih kultura (fitomedicina):pojam zaštite bilja, mjere zaštite bilja, integrirana zaštita bilja, ekološka proizvodnja. Sredstva za zaštitu bilja (fitofarmacija) – opci dio: proizvodnja i potrošnja; registracija sredstava; podjela sredstava za zaštitu bilja; otrovnost sredstava za zaštitu bilja za covjeka; ostaci sredstava na poljoprivrednim proizvodima; izbor sredstava u odnosu na karencu i namjenu; otrovnost za zivotinje, biljke i okoliš; mjere za zaštitu osoba i okoliša; postupak u slucaju otrovanja; rezistentnost štetocina; oblik (formulacija) sredstava; kombinirana sredstva; miješanje sredstava; priprema sredstava; primjena sredstava za zaštitu bilja; znacenje oznaka upozorenja i obavijesti; karence propisane za sredstva za zaštitu bilja u Hrvatskoj. Sredstva za zaštitu bilja (fitofarmacija) – posebni dio: zoocidi (insekticidi, akaricidi, nematocidi, limacidi, rodenticidi, korvicidi); fungicidi; heerbicidi; specificna sredstva u zaštiti bilja. Mehanicka i fizikalna pomagala u zaštiti bilja.