You are here

Engleski jezik II

Okvirni sadržaj predmeta: 

Sadrzaj predmeta usmjeren je na jezicnu problematiku i pokriva gramaticke cjeline koje su najnuznije za razumijevanje pisanog i govornog jezika, tj. aktiv i pasiv, indirektni govor, pogodbene recenice.