You are here

Povrćarstvo

Okvirni sadržaj predmeta: 

Znacaj i mjesto povrcarstva a poljoprivredi. Mogucnosti unapredenja povrcarske proizvodnje a poljoprivredi RH. Uvjeti za osnivanje povrcarskog gospodarstva. Povrce i prehrana. Razdioba povrca. Razmnazanje povrcarskih kultura. Cimbenici fruktifikacije. Odredivanje tehnološke zriobe povrca. Utjecaj vanjskih vegetacijskih cimbenika na uzgoj povrtnih kultura. Fitohormoni i inhibitori rasta a povrcarstvu. Karakteristike tla za uzgoj povrca i obrada tla. Tlo kao supstrat a proizvodnji povrca. Ishrana povrca i gnojidba. Sistemi biljne proizvodnje. Osnove zaštite povrca. Berba, pakiranje i otprema povrca.. Navodnjavanje povrcarskih kultura. Tehnika sjetve, sadnje i berbe povrcarskih kultura. Uzgoj presadnica. Tehnologija uzgoja povrcarskih vrsta raširenih na mediternu baziran na osnovama botanike, biokemije, fiziologije, hranidbe, opce proizvodnje i zaštite bilja.