You are here

Sjemenarstvo

Okvirni sadržaj predmeta: 

Sjeme, zrioba (maturacija) sjemena, nasljedna svojstva sjemena, što je kultivar, biološki temelji sjemenarstva, što je sjemenarstvo. Zadaca sjemenarstva. Nacela reprodukcije biljaka u sustavu proizvodnje sjemena, kakvoca i kontrola kakvoce sjemena, metode uzgoja sjemenskog usjeva, cišcenje i obrada (tretiranje) sjemena, marketing sjemena, sjemensko zakonodavstvo, agroekološki uvjeti, organizacija sjemenarstva, sjemenarstvo povrcarskih, ratarskih i krmnih kultura.