You are here

Sjemenarstvo

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Interpretirati temeljne pojmove u sjemenarstvu i opisati svojstva sjemena.
  • Razlikovati tipove kultivara i osnovne kategorije sjemena.
  • Planirati proizvodnju sjemena u različitim agroekološkim uvjetima.
  • Osmisliti uzgoj sjemenskog usjeva.