You are here

Maslinarstvo

Okvirni sadržaj predmeta: 

Upoznavanje studenata sa podrijetlom,proizvodnim površinama i rasprostranjenosti masline kod nas i u svijetu. Osnovnom gradom (vegetativnim i generativnim organima ),fenofazama, te utjecajem agroekoloških uvjeta na uzgoj masline i pojedinih sorata.Razmnozavanje maslina (vegetativno i generativno),priprema terena , sadnja , formiranje uzgojnih oblika, meduredna obrada tla, bolesti i štetnici i zaštita protiv istih. Agrotehnicke i pomotehnicke mjere u proizvodnim nasadima maslina.
Sorte maslina i njihova svojstva.
Prakticni dio nastave (razmnozavanje,sadnja,rezidba i berba) obavlja se u nastavno tehnološkim bazama u Istri.