You are here

Vjerojatnost i statistika

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvod s deskriptivnom statističkom analizom. Temeljni pojmovi. Statistički podaci. Uređivanje podataka. Tabeliranje. Statistička grafika. Relativni brojevi. Analiza numeričkih nizova metodama deskriptivne statistike. Srednje vrijednosti. Mjere disperzije, asimetrije, zaobljenosti.Temelji inferencijalne statistike. Kombinatorika. Osnovni pojmovi vjerojatnosti. Definicije vjerojatnosti. Zakon velikih brojeva. Protivna vjerojatnost. Totalna vjerojatnost. Složena vjerojatnost. Zbrajanje i množenje vjerojatnosti. Bayesova formula. Slučajna varijabla i distribucije vjerojatnosti. Modeli distribucija vjerojatnosti diskretne i kontinuirane slučajne varijable. Metoda uzoraka.Procjene parametara. Testiranje hipoteza. Regresijska i korelacijska analiza.Pojam regresijske i korelacijske analize. Osnovna analiza vremenskih nizova.Definicija vremenskog niza.. Skupni indeksi. Modeli trenda.