You are here

Logički elementi informacija

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Logika i njen predmet. Razvoj logike od Aristotela do suvremene simboličke logike. Temeljni problemi elementarne logike: pojam, sud, izvod, zaključak.Problemi istine i problem korisnosti za istraživanje informatike.Elementi matematičke logike. Logička polazišta Booleove algebre, sud, operacije sa sudovima, logički izrazi algebabarskih sudova. Računalna logika: osnovni logički sklopovi, složeni logički sklopovi, operacije pomoću logičkih sklopova, upotreba logičkih sklopova u računalu. Pogreške u računalnoj logici.