You are here

Uredovno vrijeme studentske referade u Rijeci od 17. rujna 2018. do 28. rujna 2018.


Za vrijeme upisa studenata u višu godinu studija i u ponavljanje godine studentska referada u Rijeci će raditi za studente (izdavanje potvda, prijave završnih radova, ispis studenata i sl.) svaki radni dan od 14,00 do 15,00 sati.