You are here

Pomoć našim studentima stradalim u potresu


Drage kolegice i kolege, dragi naši studenti,

vjerujemo da svi suosjećamo sa stanovnicima Banovine u nedaćama prouzročenim katastrofalnim potresom, a posebno suosjećamo s našim studentima koji su doživjeli ovako teške događaje i životne izazove.

Prema prikupljenim podatcima od oko pedeset naših studenata iz Sisačko-moslavačke županije troje ih je pretrpjelo velika oštećenja na stambenim objektima (žuta oznaka - privremeno neupotrebljivo). U ovome trenutku svi im zajedno možemo pomoći, omogućiti bržu obnovu i normalizaciju života uplatom na njihove osobne račune.

Imena studenata i brojevi računa vidljivi su logiranjem na poveznicu tinyurl.com/yxz47jlj .

Sigurni smo da ste već pomogli, i pomažete u mjeri u kojoj možete, i hvala Vam na tome!