You are here

Kvantitativne metode za poduzetnike

Okvirni sadržaj predmeta: 

Osnove ekonometrije. Pojam. Varijable i funkcije. Jednostavna linearna regresija. Višestruka  linearna regresija. Model zaliha. Mrežno planiranje i upravljanje. Linearno programiranje. Transportni problem. Razlomljeno linearno programiranje. Višekriterijsko linearno programiranje. Input – Output analiza. Elementi teorije igara. Analitički hijerarhijski proces.

Metode stabla odlučivanja  Osnove teorije grafova  Cjelobrojno programiranje  Analiza podataka za poslovnu analizu  Mrežno programiranje. Modeli repova čekanja.