You are here

Upravljanje financijama

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi temeljna obilježja koncepta vremenske vrijednosti novca i rizike povrata uloženoga kapitala.
  • Utvrditi važnost i ulogu upravljanja financijama u poduzeću.
  • Razlikovati pravila vrednovanja vrijednosnica.
  • Analizirati dugoročne financijske i investicijske odluke.
  • Utvrditi značajke kratkoročnoga financijskoga menadžmenta i financijske analize.
  • Utvrditi temeljna obilježja međunarodnoga financijskoga menadžmenta.
  • Samostalno istražiti i analizirati specifičnosti financijskoga menadžmenta.