You are here

Upravljanje prodajom

Okvirni sadržaj predmeta: 

Temeljna obilježja menadžmenta prodaje. Pojedinačna prodaja. Planiranje i organiziranje odjela za prodaju. Formiranje odjela za prodaju. Upravljanje prodavateljima. Kontroliranje i ocjenjivanje odjela za prodaju. Uvjeti za pojedinačnu prodaju i menadžment prodaje. Upravljanje virtualnim prodajnim snagama.

Planiranje prodaje. Politika prodaje i  distribucije. Organizacija prodaje Proces prodaje. Oblici i putovi prodaje. Marketinški koncept poslovanja i kanali distribucije. Strategija nastupa na tržištu.  Strateško planiranje i organizacija prodajnog poslovanja.