You are here

Strategijsko upravljanje

Okvirni sadržaj predmeta: 

Umijeće strategijskog razmišljanja i proces strategijskog upravljanja. Evolucija izazova i promjena i njihov utjecaj na upravljanje organizacijom. Građenje uspješnih strategija i okolina poduzeća. Formuliranje strategije. Implementacija strategije. Procjena uspješnosti i kontrola primjene strategije. Moderne strateške realnosti. Izučavanje slučajeva iz prakse.