You are here

Strategijsko upravljanje

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati osnovna obilježja ključnih strategijskih pristupa.
  • Procijeniti organizacijsku okolinu s ciljem utvrđivanja razine strategijskih sposobnosti.
  • Osmisliti proces strategijskog upravljanja.
  • Ocijeniti prikladnost strategijskih menadžerskih alata u skladu sa specifičnom problemskom situacijom.
  • Provesti strategijsku analizu odabrane organizacije ili strategijsku ocjenu odabranog strategijskog dokumenta te usmeno prezentirati rezultate.