You are here

Financijska tržišta

Okvirni sadržaj predmeta: 

Financijski sustav.Gospodarstvo i financijski sustav. Financijska tržišta i financijski sustav. Izravno i posredno financiranje. Financijske institucije. Središnje bankarstvo. Vođenje monetarne politike. Banke. Okrupnjavanje banaka. Nebankarske financijske institucije. Financijska tržišta. Tržište novca. Tržište obveznica. Tržište dionica. Industrija financijskih institucija. Upravljanje financijskim institucijama. Kretanje u suvremenom bankarstvu i financijama. Banke i pojava novih konkurenata. Hrvatski financijski sustav. Izdavanje i promet vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj.