You are here

Financijska tržišta

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati financijska tržišta i njihove mehanizme.
  • Interpretirati rizike i prinose na različite financijske instrumente.
  • Argumentirati utjecaj financijskih tržišta na razvoj suvremenih gospodarstava.
  • Opisati poslovanje i sudjelovanje na financijskim tržištima te primjenu alata i postupaka fundamentalnih i tehničkih analiza.