You are here

Specijalistička praksa

Okvirni sadržaj predmeta: 

U cilju što uspješnijeg obavljanja obrazovnog programa i upoznavanja studenata s konkretnim praktičnim problemima iz prakse u poduzećima uz mentora, studij Poduzetništva organizira stručnu praksu u trajanju od 300 sati. Pripremu specijalističke prakse u trajanju od 50 sati student provodi prije početka prakse prema posebnom zadatku. Prema posebno definiranom zadatku student izrađuje izvješće koje mora sadržavati potpuni opis obavljanih poslova za ocjenu izvršenja zadatka.

1.        Pripreme se izvode u suradnji s nastavnikom,

2.        Snimanje potrebnih podataka u poduzeću,

3.        Izrada poduzetničkog zadatka ili slično,

4.        Obrada zadanih podataka,

5.        Osvrt na ostvarene rezultate.