You are here

Osnove računovodstva

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Računovodstvo i njegova uloga u suvremenim uvjetima. Sustavi i metode knjigovodstva. Imovina, dugovi i kapital. Bilanca. Bilančne promjene nad imovinom, dugovima i kapitalu. Rashodi i prihodi u poslovanju poduzeća. Bilančne promjene nad rashodima i prihodima. Račun dobiti i gubitka. Izvještaj o novčanim tijekovima. Bilješke. Izvještaj o promjeni glavnice. Knjigovodstvene isprave i poslovne knjige. Računovodstvo u uvjetima inflacije. Predzaključni i zaključni radovi. Računovodstveno obuhvaćanje poslovnih promjena primjenom računskog plana. Sustav interne kontrole u računovodstvu. Računovodstveni informacijski sustav.