You are here

dr. sc. David Gluhić, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
SRI 17:00 - 18:00
Nastava
Nositelj kolegija: 
Poreč, redoviti studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Navodnjavanje
Poreč, izvanredni studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Navodnjavanje

Asistent na kolegijima: 
Poreč
Stručni studij vinarstva - Navodnjavanje