You are here

dr. sc. Vesna Kovačević, profesor visoke škole

Konzultacije
Prijem studenata: 
Poreč PONEDJELJAK 17:30 - 19:00 i ČETVRTAK 16:30 - 17 -15
Rijeka SRIJEDA 19:30 - 20:15
Telefon: 
052/ 431-603
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij Održivi agroturizam - Poljoprivredna botanika
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij Održivi agroturizam - Poljoprivredna botanika
Poreč
Stručni studij vinarstva - Ekologija
Stručni studij vinarstva - Botanika
Stručni studij vinarstva - Fiziologija bilja
Poreč, redoviti studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Temelji bilinogojstva i oplemenjivanja bilja
Stručni studij med. poljoprivrede - Botanika i osnove genetike
Stručni studij med. poljoprivrede - Fiziologija bilja
Stručni studij med. poljoprivrede - Poljoprivredna ekologija
Stručni studij med. poljoprivrede - Sjemenarstvo
Poreč, izvanredni studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Temelji bilinogojstva i oplemenjivanja bilja
Stručni studij med. poljoprivrede - Botanika i osnove genetike
Stručni studij med. poljoprivrede - Fiziologija bilja
Stručni studij med. poljoprivrede - Poljoprivredna ekologija
Stručni studij med. poljoprivrede - Sjemenarstvo

Asistent na kolegijima: