You are here

Osnove programiranja

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Osnovni pojmovi o programu. Generacije programskih jezika, blok dijagram. Razvoj strukturnih tehnika programiranja. Strukturni dijagram tijeka. Osnovne programske strukture. Tipovi podataka. Rad s datotekama – osnove. Razvoja programskog proizvoda. Programski jezik C. Kodiranje u C, deklariranje, jednostavne naredbe, matematičke operacije, stringovi, matrice, funkcije, uporaba funkcija, obrada, upravljačke instrukcije. Struktura programa.