You are here

Studentska referada

Radno vrijeme studentskih referada

Od utorka 16. srpnja 2019. do petka 2. kolovoza 2019. studentske referada će raditi za studente

radnim danom osim srijede od 13, 00 do 15,00 sati.

Od 6. kolovoza 2019 do 30. kolovoza 2019. studentska referada neće raditi za studente zbog korištenja godišnjeg odmora. Za sve hitnoće studenti se mogu obratiti na adresu e-pošte evidencija@veleri.hr.

Od 2. rujna 2019. studentska referada će raditi za studente prema uobičajenom rasporedu.

RIJEKA

Ponedjeljak

13 – 16,30

Utorak

13 – 17

Srijeda

ne radi za studente

Četvrtak

8,30 – 10,30 i 13 – 15

Petak

13 – 17

Tel. broj Studentske referade (Rijeka,Vukovarska 58): (051) 677-211 
E-mail: evidencija@veleri.hr

 

PAZIN
Ponedjeljak 13 - 15
Utorak 9 - 11
Srijeda 13:30 - 15:30
Četvrtak 15 - 17
Petak ne radi

Tel. broj Studentske referade (Pazin, 154. brigade hrvatske vojske 7): (052) 426-901
E-mail: psergov@veleri.hr

 

POREČ
Ponedjeljak ne radi
Utorak 9 - 11
Srijeda 15 - 17
Četvrtak 14 - 16
Petak ne radi

Tel. broj Studentske referade (Poreč, C. Huguesa 6): (052) 451-950

U  slučaju spriječenosti zaposlenice studenske referade u Poreču studenti će biti obaviješteni preko mrežne  stranice Veleučilišta u Rijeci / Poljoprivredni odjel.
Potvrde  o statusu studenta mogu se podignuti u bilo kojoj referadi Veleučilišta (Rijeka ili Pazin).

Za rješavanje hitnih zahtjeva studenti Poljoprivrednog odjela mogu se obratiti na telefon 052 451 950  ili na e-mail: denis.staver@veleri.hr