You are here

Studentska referada

Radno vrijeme studentskih referada

 

RIJEKA

Ponedjeljak

13 – 16,30

Utorak

13 – 17

Srijeda

ne radi za studente

Četvrtak

8,30 – 10,30 i 13 – 15

Petak

13 – 17

Tel. broj Studentske referade (Rijeka,Vukovarska 58): (051) 677-211 
E-mail: evidencija@veleri.hr

 

PAZIN
Ponedjeljak 13 - 15
Utorak 9 - 11
Srijeda 13:30 - 15:30
Četvrtak 15 - 17
Petak ne radi

Tel. broj Studentske referade (Pazin, 154. brigade hrvatske vojske 7): (052) 426-901
E-mail: psergov@veleri.hr

 

POREČ
Ponedjeljak ne radi
Utorak 9 - 11
Srijeda 15 - 17
Četvrtak 14 - 16
Petak ne radi

Tel. broj Studentske referade (Poreč, C. Huguesa 6): (052) 451-950

U  slučaju spriječenosti zaposlenice studenske referade u Poreču studenti će biti obaviješteni preko mrežne  stranice Veleučilišta u Rijeci / Poljoprivredni odjel.
Potvrde  o statusu studenta mogu se podignuti u bilo kojoj referadi Veleučilišta (Rijeka ili Pazin).

Za rješavanje hitnih zahtjeva studenti Poljoprivrednog odjela mogu se obratiti na telefon 052 451 950  ili na e-mail: denis.staver@veleri.hr