You are here

Poslovni strani jezik II (Talijanski)

Okvirni sadržaj predmeta: 

Vokabular i strukture karakteristične za struku.
Sadržaj jezičnih vježbi: usvajanje glagolskih vremena u aktivu (imperfetto, condizionale semplice e composto, imperativo). Usvajanje odnosnih zamjenica i bezličnog oblika pripovijedanja. Slaganje vremena. Složenice i tvorba riječi.
Sadržaj predavanja birat će se iz slijedećih stručnih sadržaja: anatomija automobila, management u prometu, upravljanje prometom, željeznički promet u Europi, poštanski ured, poštanske usluge, zračna pošta.