You are here

Poslovni strani jezik II (Talijanski)

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razumjeti i koristiti osnovni stručni vokabular vezan uz poduzetništvo.
  • Koristiti se usvojenim gramatičkim pravilima vezanim uz pretvorbu aktivnih rečenica u pasivne.
  • Primijeniti pluskvamperfekt u jezičnom kontekstu.
  • Razlikovati oblike združenih zamjenica i upotrijebiti ih u jezičnom kontekstu.
  • Primijeniti vrstu priloga u jezičnom kontekstu.
  • Razumjeti i koristiti se raznim obrascima u prijevozu roba na talijanskom jeziku.