You are here

UPRAVNI POSTUPAK

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati i objasniti temeljene institute upravnog prava.
  • Razlikovati i objasniti temeljene institute upravnog postupka.
  • Prosuđivati sadržaj i učinak podnesaka i isprava.
  • Poduzeti radnje u upravnom postupku.
  • Napisati zahtjev za vođenje upravnog postupka, zaključak, rješenje, žalbu i drugostupanjsko rješenje.