You are here

TEHNOLOGIJA ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi načine ugrožavanja osoba i imovine.
  • Ocijeniti oblike i mogućnosti zaštite osoba i/ili imovine.
  • Preporučiti metode zaštite.
  • Izabrati opcije postupanja u slučaju ugroze osoba i/ili imovine.
  • Opisati aktivnosti u osnivanju i vođenju djelatnosti u domeni zaštite osoba i imovine.