You are here

MENADŽMENT U SIGURNOSTI

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Obrazložiti specifičnosti funkcija menadžmenta u sigurnosti.
  • Opisati menadžerske alate i tehnike upravljanja kreativnošću.
  • Razlikovati pristupe u razvoju etične i društveno odgovorne organizacije.
  • Utvrditi karakteristike projekta, projektnog menadžmenta i interesno-utjecajnih skupina i/ili pojedinaca.
  • Opisati faze životnog ciklusa projekta.
  • Opisati značajke i tipove kulture sigurnosti. 
  • Prezentirati specifične aspekte menadžmenta sigurnosti u različitim kontekstima.