You are here

SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati pojmove sigurnost, sigurnost informacijskih sustava, upravljanje sigurnošću informacijskih sustava i privatnost.
  • Opisati pravne i institucionalne aspekte te različite norme i standarde iz područja sigurnosti informacijskih sustava.
  • Prosuditi djelovanje utjecaja elemenata integriteta, povjerljivosti i dostupnosti na informacije u informacijskom sustavu
  • Utvrditi utjecaj upravljanja sigurnošću informacijskih sustava na poslovanje poduzeća i kontinuitet poslovanja
  • Izraditi dokument sigurnosne politike poduzeća
  • Procijeniti sigurnosne rizike u informacijskom sustavu
  • Planirati tehnička rješenja zaštite informacijskih sustava.