You are here

SIGURNOST U PLANIRANJU PROIZVODNIH PROCESA

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi značajke proizvodnih sustava.
  • Opisati princip projektiranja proizvodnog sustava.
  • Procijeniti moguće opasnosti i rizike unutar proizvodnog pogona kao cjeline.
  • Primijeniti načela sigurnosti na određeni proizvodni sustav.
  • Projektirati sustav sigurnosti određenog proizvodnog sustava.