You are here

Upravljanje kvalitetom grožđa

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Uzgojiti grožđe za ciljane (različite) tipove vina te opisati faze razvoja bobice i promjene u sastavu grožđa od oplodnje do faze prezrelosti.
  • Odabrati prikladne ampelotehničke zahvate reza u zrelo i u zeleno, uzgojni oblik trsa i razmake sadnje s obzirom na ciljani tip vina.
  • Interpretirati odnos visine prinosa i kvalitete grožđa te odrediti adekvatnu razinu prinosa za ciljanu razinu kvalitete vina.
  • Odrediti potrebne količine mineralnih i organskih gnojiva za gnojidbu vinograda, potrebne količine vode za navodnjavanje i način održavanja tla u vinogradu u svrhu postizanja ciljane kvalitete grožđa te interpretirati važnost položaja, sorte i klona za proizvodnju grožđa i vina visoke kvalitete.
  • Odrediti tehnološku zrelost grožđa i prikladan termin i način berbe za proizvodnju različitih tipova vina te interpretirati karakteristike i mogućnosti primjene tehnologija preciznog vinogradarstva.