You are here

Baze podataka

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti pojmove vezane uz modeliranje podataka.
  • Prepoznati i izdvojiti elemente iz opisa sustava za potrebe konstruiranja modela podataka.
  • Primjeniti metodu EV u izradi konceptualnog modela podataka, konstruirati logički relacijski model podataka, i provesti postupak normalizacije.
  • Opisati fizičku strukturu baze podataka i objasniti različitosti tradicionalne datotečne organizacije i DBMS organizacije baze podataka.
  • Koristiti SQL za manipulaciju s podacima i strukturom u bazi podataka.
  • Objasniti postupak i razlikovati korake razvoja baze podataka.
  • Istražiti neke ponuđene specifične mogućnosti i primjene sustava baza podataka, te prezentirati rezultate istraživačkog učenja.