You are here

Upravljanje projektima

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi značajke projekta, programa, portfelja i projektnog menadžmenta .
  • Opisati povezanost strategije, promjena i organizacijske kulture s projektima.
  • Opisati različite interesno-utjecajne skupine i/ili pojedince.
  • Izraditi i prezentirati projektni plan nakon selekcije predloženih projekata.
  • Primijeniti tehnike mrežnog planiranja.
  • Opisati način implementacije i kontrole te zaključivanja projekata u organizaciji.