You are here

Logistika u prometu

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati osnovne značajke logistike, distribucije i skladištenja.
  • Opisati sustav upravljanje lancem opskrbe.
  • Primijeniti  proračunske tablice u rješavanju logističkih problema.
  • Identificirati mogućnosti primjene informacijskih tehnologija u području logistike u prometu.
  • Utvrditi osnovna obilježja proizvoda i usluga te pojedinih grana prometa.