You are here

Programsko inženjerstvo

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Koristiti metode za modeliranje procesa i podataka, te postupke optimizacije modela u izradi projektne dokumentacije za IS.
  • Razlikovati vrste i opisati svojstva softvera.
  • Opisati proces razvoja softvera, razlikovati modele razvoja softvera, te objasniti i usporediti područje primjene CASE i RAD alata.
  • Izgraditi projektnu dokumentaciju za razvoj informacijskog sustava.
  • Skicirati strukturu i nacrtati predložak korisničkog sučelja.
  • Koristiti alat za brzi razvoj softvera i izraditi softver za projektirani IS.