You are here

TK mreže i službe

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati različite arhitekture i tipove komunikacijskih mreža. Opisati strukturu transmisijske i komutacijske mreže, analizirati svojstva i osobine različitih vrsta prijenosnih medija, analizirati gubitke u mrežama sa komutacijom kanala i kašnjenje u mrežama s komutacijom paketa, analizirati prijenos signala komunikacijskim kanalima.
  • Analizirati osobine brzih paketskih komunikacijskih mreža, objasniti modele i metode analize informacijskih i komunikacijskih sustava i mreža, obrazložiti ulogu i značaj signalizacijske i sinkronizacijske mreže. Definirati pojam, arhitekturu i organizaciju LAN mreža, te analizirati aktivnu i pasivnu opremu u LAN mrežama.
  • Objasniti ulogu i značaj širokopojasnih pristupnih mreža u kontekstu NGN mreža, opisati pristupne širokopojasne tehnologije implementirane na upredenoj parici. Opisati nove generacije svjetlovodnih pristupnih mreža.
  • Analizirati protokolne funkcije i usluge, te međudjelovanje protokola u cilju usmjeravanja prometa u mreži, te objasniti metode rješavanja zagušenja u mreži. Objasniti način rada jezgrene telekomunikacijske mreže i funkcije mrežnih čvorova.
  • Objasniti osnovne elemente i razvoj telekomunikacijskih sustava, te mrežnih i korisničkih usluga.